facebook-128

Opis Studiów

Studia prawnicze LL.M. to odpowiednik programów MBA w zarządzaniu. Podobnie jak MBA studia LL.M. dają gwarancję najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education i utylitarności zdobytej wiedzy w praktyce prawniczej, podnosząc kwalifikacje i zwiększając wartość absolwentów na rynku pracy.

Studia kierowane są do prawników i dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia dają praktyczną wiedzę wspierającą prowadzenie praktyki prawniczej poruszając aspekty menedżerskie oraz przygotowują do obsługi klientów zagranicznych i korporacyjnych.

 

Adresaci

Program przeznaczony jest dla osób posiadających dyplomy magisterskie z zakresu prawa, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty prawa międznarodowego i specyfikę obsługi klientów zagranicznych.

Kadra