facebook-128

Akredytacja

Akredytacja

abs logo transparent010clear

Akredytacja studiów MBA i LL.M. to profesjonalna ocena programu, dokonana przez niezależną organizację, która ustala standardy jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej. Akredytacja Programu Executive MBA i LL.M. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przez Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii to potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów edukacyjnych w kształceniu profesjonalnych kadr menedżerskich oraz najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA i LL.M.

 

Absolwenci Programu Executive MBA i LL.M. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na podstawie brytyjskiej akredytacji Apsley Business School of London otrzymują prestiżowy dyplom w języku angielskim sygnowany przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London.
Absolwenci wraz z dyplomem w języku angielskim otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z listą modułów Programu Executive MBA i LL.M.

WJA

World Jurist Association in Washington (WJA)

Prestiżowy program studiów LL.M. w Wyższej Szkole Menedżerskiej posiada akredytację i nadzór merytoryczny największej na świecie organizacji pozarządowej skupiającej wybitnych profesorów prawa, sędziów i prawników z całego świata

Światowe Stowarzyszenie Prawników powstało w 1963 r. w Waszyngtonie jako odpowiedź na międzynarodową potrzebę powołania wolnego i otwartego forum, gdzie sędziowie, prawnicy, profesorowie prawa oraz inni specjaliści z całego świata mogliby współpracować w celu wzmocnienia szerzenia Reguł Prawa i jego instytucji wśród Narodów Świata.

Jako organizacja pozarządowa ze szczególnym statusem konsultacyjnym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, WJA tworzy unikalne forum dla międzynarodowej społeczności. Współpracuje blisko z Rządami państw, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, aby wspierać wspólny dialog na temat pokoju na świecie.

Po 50 latach dokonań na rzecz światowego pokoju, WJA jest jedną z niewielu organizacji pracujących z tak szerokim gronem zainteresowanych stron do promowania praworządności jako drogi do pokoju na świecie. Członkowie WJA to urzędujący i emerytowani członkowie Sądów Najwyższych, sędziowie, przedstawiciele rządów, profesorowie prawa, prawnicy i studenci z ponad 140 krajów. WJA posiada przedstawicielstwa w 85 krajach świata, a w Zarządzie stowarzyszenia zasiadają reprezentanci każdego z kontynentów i profesji prawa.

Kadra