facebook-128

Ilustracja kontaktu

Dorota Wójcik-Kośla

Dorota Wójcik-Kośla - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie wykładowca, prowadzi zajęcia na ww. uczelniach z następujących przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Zarządzanie międzynarodowe oraz Gry kierownicze - Certyfikat – Marketplace trainer certificate –Styczeń 2005

Posiada duże doświadczenie praktyczne zarówno na samodzielnych stanowiskach specjalisty (ds. marketingu, ds. form finansowania i innych) oraz menedżerskie uzyskane na stanowiskach: kierownik działu, dyrektor w przedsiębiorstwach handlowych. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczna współpracuje z firmami w zakresie szkoleń.

Oprócz pracy dydaktycznej i działalności szkoleniowej czynnie rozwija się naukowo: udział w badaniach naukowych, autor rozdziałów w pozycjach książkowych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz liczne publikacje artykułów w czasopismach. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii i Centrum Etyki Biznesu przy Polskiej Akademii Nauk oraz Członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin.

Kadra