facebook-128

Ilustracja kontaktu

Dr Krystyna Teresa Panas

Doktor psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez lata zajmowała się psychologią komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie oraz systemową terapią rodzin. Od lat 90 XX wieku specjalizuje się w mediacjach, treningu interpersonalnym oraz psychologii biznesu. W 2003 r. uzyskała certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości z mediacji. W 1995 r. otrzymała specjalizację się z psychologii klinicznej. W 2012 r. odebrała certyfikat Menedżera dla nauki i biznesu. Od 10 lat zasiada w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szerokie doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej wykorzystuje w działalności dydaktycznej prowadząc zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne w uczelniach w Polsce i zagranicą.

Kadra