facebook-128

Ilustracja kontaktu

Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

Profesor nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu, Kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych.

W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle, był głównym księgowym w spółkach akcyjnych, prezesem zarządu, w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której był współzałożycielem (1989-1998). Jest konsultantem
w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych.

Kadra