facebook-128

Ilustracja kontaktu

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Macierzyński

Pracuje w Katerze Polityki Ekonomicznej i Bankowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego
w Radomiu, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dziennikarz „Echa Dnia", redaktor prasy regionalnej i branżowej, wydawnictw uczelnianych i zeszytów naukowych, organizator imprez targowych
o charakterze gospodarczym w kraju i zagranicą. Inicjator i koordynator konferencji krajowych dotyczących etyki w biznesie, współzałożyciel i wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Etyki w Biznesie EBEN Polska, visiting professor z zakresu public relations i zarządzania kryzysowego w uczelniach krajowych i zagranicznych. Opublikował 70 pozycji, w tym 10 monografii z zakresu reklamy handlowej, marketingu bankowego, zarządzania kryzysowego i public relations.

Kadra