facebook-128

Program studiów

Program Studiów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
i World Jurist Association


  • Studia podyplomowe
  • LL.M.
  • Studia podyplomowe
  • 2 semestry, 30 ECTS, 185 godzin wykładowych
  • Lokalizacja
  • Warszawa
  • Język wykładowy:
  • polski lub angielski

Program LL.M. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada międzynarodową akredytację World Jurist Association (Waszyngton, USA) Apsley Business School of London (Londyn, Wielka Brytania).


Absolwenci wraz z dyplomem w języku angielskim otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z listą modułów Programu LL.M.


Program LL.M składa się z następujących modułów:

Wstęp do Prawa amerykańskiego
Prawo EU
Marketing i Prawo
Arbitraż Międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Prawo Podatkowe
Prawo Finansowe
Prawo Umów
Prawo Handlowe
Prawo Pracy
Prawo Spółek
E-Commerce i Prawo Internetowe)
Prawo Własności Intelektulanej
Prawo Konsumenckie
Mediacje i Rozwiązywanie Sporów
Etyka Biznesu
Protokół Biznesowy

Kadra